Truca’ns: +34 972 840 838 / +34 636 864 830

AVÍS LEGAL CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

 1. INFORMACIÓ GENERAL


En compliment del deure d’informació previst en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, a continuació es proporcionen les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.carnisseriavendrell.com, (d’ara endavant, Lloc Web) és titularitat de: Anna Vendrell Balmisa, amb NIF: 43676732P, i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Carrer Frederic Clascar, 1, Santa Coloma de Farners (17430), Girona

Telèfon de contacte: 972 84 08 38

Correu electrònic de contacte: vendrell@carnisseriavendrell.com

 

 1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS


La temàtica de les condicions: El Lloc Web

Les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions Generals) tenen per objecte regular l’accés i l’ús del Lloc Web. A l’efecte d’aquestes Condicions, el lloc web s’entendrà com: l’aparença externa de les interfícies de visualització, tant estàticament com dinàmicament, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de visualització com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que oferiu als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

carnisseriavendrell.com es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que s’hi puguin incorporar. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment carnisseriavendrell.com pot interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que estiguin integrats o en l’accés al Lloc Web.

A més del cost de connectar-se a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i contractada per l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per carnisseriavendrell.com o, si escau, tercers a través del Lloc Web poden estar sotmesos a la contractació prèvia dels Continguts o Serveis, en aquest cas serà clarament especificada i/o posat a disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals es regeix.

L’ús de qualsevol dels Continguts o Serveis del Lloc Web es pot fer mitjançant la prèvia subscripció o registre de l’Usuari.

 

L’usuari

L’accés, navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i carnisseriavendrell.com comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa accepta, des de l’inici de la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, s’aconsella a l’Usuari que les llegeixi cada vegada que visiti el Lloc Web.

El carnisseriavendrell.com proporciona una àmplia gamma d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat de fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • L’ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per carnisseriavendrell.com sense que això suposi el que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

 

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per carnisseriavendrell.com per a l’accés a determinats Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà immediatament a carnisseriavendrell.com de qualsevol fet que permeti el mal ús de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, robatori, pèrdua, o accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

 

carnisseriavendrell.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spaming, que vulnerin la joventut o els nens, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, carnisseriavendrell.com no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o participació que puguin estar presents.

El mer accés a aquest lloc web no implica cap tipus de relació comercial entre carnisseriavendrell.com i l’Usuari.

L’Usuari declara ser majors d’edat i disposar de capacitat jurídica suficient per estar vinculat per aquestes Condicions. Per tant, aquest lloc web no està carnisseriavendrell.com a menors d’edat. carnisseriavendrell.com declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El lloc web està destinat principalment a usuaris residents a Espanya. carnisseriavendrell.com no garanteix que el lloc web compleixi les lleis d’altres països, ni total ni parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar pel Lloc Web ho farà pel seu propi risc, haurà d’assegurar-se que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local aplicable a ell, no assumint cap responsabilitat carnisseriavendrell.com que poguessin derivar-se d’aquest accés.

 

 1. ACCÉS I NAVEGACIÓ A LA PÀGINA WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


carnisseriavendrell.com no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. carnisseriavendrell.com no farà tots els esforços per al correcte funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es fa responsable ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no sigui ininterromput o lliure d’errors.

Tampoc es fa responsable ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure d’errors o causi danys en el sistema informàtic de l’Usuari (programari i maquinari). En cap cas carnisseriavendrell.com serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’accés, navegació i ús del Lloc Web, inclosos els causats als sistemes informàtics o els causats per la introducció de virus.

carnisseriavendrell.com tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar als usuaris per un ús indegut d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir.

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


En compliment del que estableix la
legislació vigent, carnisseriavendrell.com es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.


Lleis que incorporen aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En particular, compleix les regles següents:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

  

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en carnisseriavendrell.com és: Anna Vendrell Balmisa, amb NIF: 43676732P (d’ara endavant, també Responsable del Tractament). Les teves dades de contacte són les següents:

Adreça: Carrer Frederic Clascar, 1, Santa Coloma de Farners (17430), Girona

Telèfon de contacte: 972 84 08 38

Correu electrònic de contacte: vendrell@carnisseriavendrell.com

 

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és responsable de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual està sotmès a carnisseriavendrell.com.  L’Usuari podrà contactar amb el DPD designat pel Responsable mitjançant les següents dades de contacte: vendrell@carnisseriavendrell.com; 972 84 08 38

 

Registre de Dades Personals

Les dades personals recollides per carnisseriavendrell.com, a través dels formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del Tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre carnisseriavendrell.com i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que emplena, o per respondre a una sol·licitud o consulta dels mateixos.  

 

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari estarà subjecte als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari a partir d’una informació plenament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

 

 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals es recolliran amb finalitats específiques, explícites i legítimes.

 

 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament aquelles estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

 

 • Principi de veracitat: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

 

 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es conservaran de maneraque permetin la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.

 

 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

 

 • Principi de responsabilitat proactiva:el Responsable del Tractament serà responsable de vetllar pel fet que es compleixin els principis anteriors.

 

 

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a carnisseriavendrell.com  només identifiquen dades. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base jurídica per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. carnisseriavendrell.com es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

Quan l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través dels formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatori perquè són essencials per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

 

Finalitats del tractament per al qual es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per carnisseriavendrell.com amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que aquest emplena o per respondre a una sol·licitud o consulta.

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de carnisseriavendrell.com, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar els Continguts oferts a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació del Lloc Web.

En el moment de l’obtenció de les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre les finalitats específiques del tractament al qual s’utilitzaran les dades personals; és a dir, l’ús o usos que es donaran a la informació recollida.

 

Terminis de conservació de les dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, només durant el següent termini: 4 anys, o fins que l’Usuari en sol·liciti la supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 

Destinataris de dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Anna Vendrell Balmisa amb domicili a Carrer Frederic Clascar, 1, Santa Coloma de Farners (17430), Girona

En el cas que el Responsable pretengui cedir les dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional a la qual es pretén transferir les dades, així com l’existència o absència de decisió d’adaptació de la Comissió.

 

Dades personals de menors d’edat

En compliment dels articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals de manera lícita per part de carnisseriavendrell.com.  En el cas d’un menor de 14 anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i només es considerarà lícit en la mesura que ho hagin autoritzat.

 

Secret i seguretat de les dades personals

carnisseriavendrell.com es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que garanteixi la seguretat de les dades personals i eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, sent la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrades o xifrades.

No obstant això, com que carnisseriavendrell.com no pot garantir la impregnació d’Internet o l’absència total de pirates informàtics o d’altres que accedeixin fraudulentament a dades personals, el Responsable es compromet a comunicar-ho a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi un incompliment de la seguretat de les dades personals que suposi un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. D’acord amb l’article 4 del RGPD, la violació de la seguretat de les dades personals suposa qualsevol incompliment de la seguretat que es tradueixi en la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del Tractament, que es compromet a informar i garantir a través d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a la qual la informació sigui accessible.

 

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari té carnisseriavendrell.com i, per tant, pot exercir davant del Responsable del Tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

 • Dret d’accés:És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació sobre si carnisseriavendrell.com està tractant o no les seves dades personals i, si és així, obtenir informació sobre les seves dades personals específiques i el tractament que carnisseriavendrell.com ha realitzat o realitzat, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o facilitades per a les mateixes.

 

 • Dret de rectificació: És el Dret de l’Usuari a modificar les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

 

 • Dret de supressió (“dret a l’oblit”):És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari ha retirat el seu consentiment al tractament i el tractament no té cap altra base jurídica; l’Usuari s’oposa al tractament i no hi ha cap altra raó legítima per continuar amb el mateix; les dades personals han estat tractades il·lícitament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals s’han obtingut com a conseqüència d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del Tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, prendrà mesures raonables per informar els responsables del tractament de les dades personals de l’interessat que sol·licitin suprimir qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

 

 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugna l’exactitud de les seves dades personals; el tractament és il·lícit; el Responsable ja no necessita les dades personals, però l’Usuari les necessita per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

 

 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable transmetrà les dades directament a aquest altre responsable.

 

 • Dret d’oposició : És el dret de l’Usuari no realitzar el tractament de les seves dades personals o cessar-ne el tractament per carnisseriavendrell.com.

 

 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

 

 

Així, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del Tractament amb la referència “GDPR www.carnisseriavendrell.com“, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què la representació sigui admesa, també caldrà identificar-se pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com l’acreditació documental de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti identitat.

 

 • Petició amb els motius concrets de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

 

 • Domicili a efectes de notificació.

 

 • Data i signatura del sol·licitant.

 

 • Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que facis.

 

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document que l’acompanyi es pot enviar a la següent adreça i/o adreça de correu electrònic:

Adreça postal: Carrer Frederic Clascar, 1, Santa Coloma de Farners (17430), Girona

Correu electrònic: vendrell@carnisseriavendrell.com

 

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin l’accés a llocs web de tercers diferents de carnisseriavendrell.com i, per tant, no siguin operats per carnisseriavendrell.com.  Els propietaris d’aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

 

Reclamacions a l’autoritat de control

En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o incompliment de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular a l’Estat en què tingui el seu domicili habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades(http://www.agpd.es).

 

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’Usuari hagi llegit i compleixi les condicions sobre protecció de dades personals contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable pugui procedir-hi en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del Lloc Web.

carnisseriavendrell.com es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, segons el seu criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o les actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa no es notificaran explícitament a l’Usuari. S’aconsella a l’Usuari que revisi periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat es va actualitzar el 6 de juny de 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

 1. POLÍTICA DE COOKIES


L’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari –en els diferents dispositius que pot utilitzar per navegar– de manera que el servidor recordi certa informació que posteriorment i només llegirà el servidor que la va implementar. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amiga i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics per recopilar informació sobre les preferències que determina l’Usuari durant la seva visita al Lloc Web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i per personalitzar la seva experiència i ús del Lloc Web, i també poden ajudar, per exemple, a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines vistes, l’hora que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després d’ella. No obstant això, cap cookie li permet contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari ni robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part del fitxer de cookies és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que identifiquen una persona es consideren dades personals. Per tant, se li aplicarà la Política de Privacitat descrita anteriorment. En aquest sentit, es requerirà el consentiment de l’Usuari per a l’ús dels mateixos. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert per una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, extraïble i documentat.

 

Cookies pròpies

Aquestes cookies s’envien a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i es gestionen exclusivament per carnisseriavendrell.com per al millor funcionament del lloc web. La informació recollida s’utilitza per millorar la qualitat del Lloc Web i els seus Continguts i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent al Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s’adaptin a les seves preferències.

 

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que presten carnisseriavendrell.com els serveis sol·licitats per aquest per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar pel Lloc Web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són obtenir estadístiques d’accés i analitzar la informació de navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació obtinguda es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc des d’on accedeix l’adreça IP des de la qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeix, la freqüència i reincidència de les visites, l’hora de visita, el navegador que utilitza, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web, i detectar noves necessitats per proporcionar als Usuaris continguts i/o serveis de qualitat òptima. En qualsevol cas, la informació es recull de forma anònima i els informes de tendències s’elaboren des del Lloc Web sense identificar usuaris individuals.

Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació de privacitat o veure la descripció del tipus de cookies utilitzades, les seves principals característiques, termini de caducitat, etc. en els següents enllaços:

Google Analytics – https://developers.google.com/analytics

Les entitats responsables de la provisió de cookies poden cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho requereixi la llei o un tercer que tracti aquesta informació per a aquestes entitats.

 

Galetes a les xarxes socials

carnisseriavendrell.com incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi des del lloc web. Per aquest motiu, les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els propietaris d’aquestes xarxes socials tenen les seves pròpies polítiques de protecció de dades i cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari s’ha de referir a elles amb la finalitat d’informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, el tractament de les seves dades personals. A efectes informatius, són els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

 

Desactivar, rebutjar i eliminar les galetes

L’Usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies instal·lades totalment o parcialment en el seu equip mitjançant la configuració del seu navegador (incloent Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments de rebuig i eliminació de cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari haurà d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que està utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies , total o parcialment , pot continuar utilitzant el Lloc Web, encara que pot tenir un ús limitat d’algunes de les funcionalitats del lloc web.

 

Canvis en la Política de Cookies

La Política de Cookies del Lloc Web pot canviar o actualitzar-se, per la qual cosa es recomana a l’Usuari que revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb la finalitat d’estar adequadament informat sobre com i per què utilitzem les cookies.

  

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS


S’informa que
el lloc web carnisseriavendrell.com posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, però no tots, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web propietat i/o operats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i cercadors en el Lloc Web té com a finalitat facilitar a l’Usuari la cerca i l’accés a la informació disponible a Internet, sense que es consideri un suggeriment, recomanació o invitació per a la seva visita.

carnisseriavendrell.com no ofereix ni comercialitza per si sola ni a través de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir a través dels enllaços.

carnisseriavendrell.com en cap cas revisareu ni controlareu el contingut d’altres llocs web, ni aprovareu, examineu ni avaleu els productes i serveis, el contingut, els fitxers i qualsevol altre material existent en aquests llocs enllaçats.

carnisseriavendrell.com no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per carnisseriavendrell.com i que estiguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercers que hipervincles des d’una pàgina web d’una altra, diferent de, lloc web al lloc web de carnisseriavendrell.com han de saber que:

No està permesa la reproducció, total o parcial, de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense l’autorització expressa de carnisseriavendrell.com.

No es permeten manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web carnisseriavendrell.com o els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per la legislació espanyola, llevat que carnisseriavendrell.com ho autoritzi expressament.  

L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de relacions entre carnisseriavendrell.com i el propietari de la pàgina web des de la qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de carnisseriavendrell.com dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 


carnisseriavendrell.com per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (incloent a títol enutiu però no limitatiu imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la legislació espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que estableix la Llei de propietat intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, els tancaments comercials, per qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de carnisseriavendrell.com.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de carnisseriavendrell.com.  Podeu visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui exclusivament per al vostre ús personal. No obstant això, l’Usuari no podrà suprimir, alterar ni manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al Lloc Web.

En el cas que l’Usuari o un tercer considerin que algun dels Continguts del Lloc Web constitueix una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a carnisseriavendrell.com a través de les dades de contacte de l’apartat INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i condicions generals d’ús.

 

 1. ACCIONS LEGALS, LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


carnisseriavendrell.com es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i els Continguts, o per l’incompliment d’aquestes Condicions.

La relació entre l’Usuari i carnisseriavendrell.com es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgeix algun controvèrsia sobre la interpretació i/o aplicació d’aquests Termes, les parts sotmetran les seves disputes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals corresponents d’acord amb la llei.

 

Última modificació: 10/12/2021

Abrir chat
Fes la teva comanda des d'aquí